Klachtenprocedure

Klachtenprocedure en Wkggz

Klachtenafhandeling

Met de grootste zorg en de expertise van onze behandelaars voeren wij onze behandelingen uit. Ondanks onze aandacht en inzet kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wij ontvangen dan graag je klacht zodat we samen tot een oplossing komen. Dit helpt ons tevens om onze dienstverlening te verbeteren. Je klacht melden wordt door ons op prijs gesteld.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg van toepassing. De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Wij zijn daardoor verplicht om;

een cliëntenbestand bij te houden, algemene voorwaarden te hebben, aangesloten te zijn bij een geschillencommissie, mijn vermoedens bij huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht te melden en geweld in de zorgrelatie of ernstige incidenten (door zowel mijn toedoen of als door toedoen van cliënt) te melden bij de inspectie voor de gezondheidszorg).

USKIN the Clinic is een kliniek die professionaliteit, betrouwbaarheid, innovatie, gastvrijheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij stellen het op prijs als je tevreden bent over onze dienstverlening. Maar ook als je dat niet bent horen wij dat graag. Daarom bestaat er een klachtenprocedure. Doel van deze procedure is in de eerste plaats om je de gelegenheid te geven je klacht aan ons kenbaar te maken.

Hoe kun je een klacht indienen?

  1. Bespreek je klacht altijd eerst met ons.
    Heb je een klacht dan willen wij dit zo snel mogelijk van je vernemen. Misschien is er sprake van een misverstand wat eenvoudig opgelost kan worden. Je kunt je klacht melden of aankaarten bij de eigenaar van USKIN the Clinic, Isabel van Genugten.
  2. Telefonisch of per e-mail.
    Wij vragen je om je klacht zo precies mogelijk te omschrijven en daarnaast aan te geven om welke behandeling, behandelaar, dag en tijdstip het gaat. Je kunt je klacht per e-mail [email protected] aan ons melden. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op en zullen wij ons uiterste best doen om je klacht naar alle tevredenheid op te lossen.

Wij streven ernaar om je klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na dagtekening in behandeling te nemen en met je proberen op te lossen.

Klacht via de klachtencommissie

Kom je er met ons niet uit? Dan kun je je vraag of klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat wij samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt de klachtenfunctionaris gemakkelijk door te mailen naar [email protected] of via telefoonnummer: 0183-682829. Als de mediation door de klachtenfunctionaris mislukt, wordt u door de klachtenfunctionaris geholpen met het indienen van uw klacht bij een erkende Geschillencommissie. Wil je je klacht opsturen per post? Stuur je klacht dan naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris ANBOS, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Vermeld bij het indienen van je klacht duidelijk:
– je naam en adres
– je telefoonnummer en emailadres
– de naam van degene over wie je klaagt
– een duidelijke omschrijving van het gedrag waar je klacht over gaat.

Klacht via de geschillencommissie

Hebben de voorgaande stappen niet tot een oplossing geleid? Dan kun je je klacht laten beoordelen door de Commissie Uiterlijke Verzorging van De Geschillencommissie. Over de procedure bij de geschillencommissie vind je meer op www.degeschillencommissie.nl.